Rapa Nui Corpus

Home

Texts

Search

List of texts

[About wooden images]

Alfred Métraux 1940 Ethnology of Easter Island, Bernice P. Bishop Museum bulletin, 160, Honolulu, p. 260-261

1He manau Tuu-ko-ihu mo (o)ho ki Hare-koka i Hanga HahaveTuu-ko-ihu decided to go to the house called Hare-koka (House-of-the-cockroaches) at Hanga Hahave
2He noho Tuu-ko-ihu, he moe i Ahu-te-peuTuu-ko-ihu was living then in Ahu-te-peu
3He otea i te po a, he ea, he oho ki Vaitaka-tiki, ki Puku-takaure, ki Ahu-ava-a-atea, ki te Henua-kavaEarly in the morning he left and went to Vaitaka-tiki to Puku-takaure, to the Ahu-ava-a-atea, to Henua-kava
4He iri, he oho, he tuu ki PunapauHe went up and climbed to Punapau
5I ka tuu atu ki mua ki te hitirau, ko te varua e momoe roa i te aro o te hitirauHe happened to see in front of the red stone two spirits who were sleeping near the (cliff) of red stone
6He kavakava no, he ivi no, ina he hakariThey were just ribs and they had no bodies
7Te ingoa nga varua era ko Hitirau ko Nuku-te-mangoThe names of these spirits were: Hitirau and Nuku-te-mango
8He oho Tuu-ko-ihuTuu-ko-ihu went on
9He rangi mai etahi varua ko Hauriuri te ingoa:Another spirit, named Hauriuri, cried:
10Ka ara korua, ku tikea ana te korua kavakava e te arikiAwake, the king saw your ribs
11He veve veveri, he ara, he ui atu ko te tangataThey woke with a start and saw this man
12He oho ro ana, he ea ki runga, he oho ararua, he pu mai amua, he ui ki te ariki:They went, (they) climbed and crossed the way in front of Tuu-ko-ihu They asked:
13Pehe taau mea maaWhat do you know?
14He ki te ariki:answered the king
15InaNothing,
16He ki hakahou:They said again:
17Ati-kea te mee aau i uiPerhaps you noticed something
18He ki te ariki:said the king
19InaNo,
20He ngaro hakahou tau nga varua eraThe two spirits disappeared again
21He oho Tuu-ko-ihuTuu-ko-ihu went on
22He piri hakahou ki a Tuu-ko-ihu i Mataengo(But) the spirits met him again at Mataengo
23He ui hakahou:They asked again:
24Pehe taau mee maa, e te ariki eWhat do you know about us, O King?
25He ki Tuu-ko-ihu,Tuu-ko-ihu answered,
26InaNothing
27He oho hakahou Tuu-ko-ihu he piri hakahou i Puku-rauteaTuu-ko-ihu went on and he met them again at Puku-rautea
28He ui hakahou ki a Tuu-ko-ihu:They asked Tuu-ko-ihu again:
29Pe he taau mee maa e te ariki eWhat do you know about us, O King?
30InaNothing
31Ana i haaki Tuu-ko-ihu ku tingai ana o te ui i to raua kavakava oira ana tingaiIf Tuu-ko-ihu had told them he had seen their ribs, they would have killed him
32He ngaro hakahouThey disappeared again
33He turu, he oho Tuu-ko-ihu he tuu ki Hare-kokaTuu-ko-ihu went down and arrived at Hare-koka
34I ka tuu atu Tuu-ko-ihu ki Hare-koka ko te tangata, e uru ana i te umu, te umu ava, he hoahoa i te tutuma o te toro-miroWhen he arrived there the people were taking the stones from the oven They were throwing away firebrands
35He oho atu Tuu-ko-ihu, he too mai te tutuma, he mau ki roto ki te hareTuu-ko-ihu took two firebrands and carried them into the house
36He tarai i te moai e rua etoru raaHe carved first one image,
37He oti te moai rae, he too mai i te rua tutuma, he tarai hakaouthen another from the firebrands
38He oti te rua moai ko Hitirau, ko Nuku-te-mangoHe finished two images [representing] Hitirau and Nuku-te-mango
39He moe mata hakahou Tuu-ko-ihu i te po, e hauru no a Tuu-ko-ihu, he ui atu te mata o te varua o Tuu-ko-ihu ki te nga vie erua ko Paapa-ahiro, ko Paapa-akirangiTuu-ko-ihu fell asleep and dreamed of two women: Paapa-ahiro and Paapa-akirangi
40He ui atu te mata o te kuhane o Tuu-ko-ihuHis soul in the dream had seen
41He kokomo ro ana i te rimathey were hiding their sex with their hands
42He veveri te kuhane o Tuu-ko-ihuTuu-ko-ihu awoke with a start;
43He ara, he otea, he too mai, he tarai hakahou erua hoki moai paapaahe got up and when it was day he took wood and carved two flat images
44He oti te tarai ararua moai, he too mai ahaha moaithen another from the firebrands
45He amo, he oho ki Ahu-te-peu, he tuu ki Ahu-te-peu ki roto ki te hareHe loaded them on his back and went back to Ahu-te-peu
46He hakarere, he hakamaromaro a i roto i te hareHe left the images standing in the house
47He nohowhere he lived
48He tanu mai te moai o te tangata ki a Tuu-ko-ihu mo anga tangataThe people went to Tuu-ko-ihu with images to be carved
49I puhi i te umu i tau, i te moa, i tao i te ika, i te uhi, i te kumara, he mau mai ki a Tuu-ko-ihu o te anga i te moaiThey lit their oven and cooked in it leaves, fowls, fish, yams, and sweet potatoes; and they brought this food to Tuu-ko-ihu, so that he would carve images
50He noho Tuu-ko-ihu, he tarai, he oti te moai neiTuu-ko-ihu carved and finished various images
51He oti te moai nei, te raa ananake anga era Tuu-ko-ihu i te moaiHe was working all day long
52O kope era o kope era e ku tata mai a te moai hoou he tarai hakahouPeople and more people came with new figures to be carved
53He moai umu ana ka vaai ki te hoa moaiThey [got] the images when they offered an earth oven to the owner of the images
54He moai umu kore ana ka hakarere i ai ananake te moai e anga eraBut if there was no earth oven for the images, he [Tuu-ko-ihu] kept all the images he had made
55He tuu ki toona raa, he oho mai te tangata ananake moai tae vaaiOne day all the men whose images were not returned went to Tuu-ko-ihu
56He ki ki te ariki ki a Tuu-ko-ihu:and said:
57E te ariki e, e Tuu-ko-ihu e, e ka vaai mai koe i tamatou moaiO king, o Tuu-ko-ihu, give us our images back
58Ka noho maiYou wait
59He too mai Tuu-ko-ihu, he hakahaere i te moai i roto i te Hare-hakahaere-moaiTuu-ko-ihu made the images walk in his house
60He nape iho te ingoa o te hare ko te Hare-hakahaere-moaiand thereafter the house was called "The-house-of-the-walking-images"
61He haere te moai kavarikavari i roto i te hareThe images walked and made turns and turns
62He ui te mata o te hoa moai e haere mai eraThe owners of the images saw their images move
63He ki te tangata:and said:
64Kareka te moai ku haere ana iroto i te hareHow amusing are these images moving in the house
65Ai ka ui no te mata ai ka maharo no:When they saw that, they were full of admiration
66Kareka te moai e haere mai eraHow funny are these moving images
67He tuu ki te ahiahi, he hohoki te tangata ki toraua hare ina kai vaai Tuu-ko-ihu i te moai i hohoki ro aiIn the evening these people went to their houses, but Tuu-ko-ihu did not give [back] their images when they returned