Rapa Nui Corpus

Home

Texts

Search

List of texts

The war between Tuu and Hotu-Iti. Part 2.

Alfred Métraux 1940 Ethnology of Easter Island, Bernice P. Bishop Museum bulletin, 160, Honolulu, p. 76-84

1He tau te taua a Miru o te Tupahotu ananake mataThe Miru fought against the Tupahotu and all the tribes participated in the war
2He kio Tupahotu, he opo ki haho ki te motu ki Marotiri, he opo ki Ana-te-ava-nuiThe Tupahotu were defeated, and part of them fled to the island Marotiri, part to the cave Ana-te-ava-nui
3He oho te vaka ki te motuCanoes went to the island
4He too mai i te tangata i te nga vie, i te poki he tingaingaiThey seized men, women, and children, and killed them
5He tari, he oho mai mai haho mai te motu, he tomo ki uta ki Ana-havea, he tuha i te ika tangata ki te tangataThey took them from the island and landed at Ana-havea They distributed the corpses of the enemies among the people
6I te po rua o te raa, he hoki hakahou, he too mai i te tangata, i te vie, i te nga poki, he tingaingaiOn another day they returned again to take men, woman, and children and kill them
7He mau, he oho mai ki Ana-havea, he vaai ki te tangata i te ika tangata mateThey carried them to Ana-havea where were distributed among the people the corpses of the dead
8He rotu, he kai i te ika tangataWhen supplied, they ate the human corpses
9He hoki te taua ki Ana-te-ava-nuiThe war party went back to the cave Ana-te-ava-nui
10He turu te tiamo i roto i te kupengaThey lowered warriors in a net
11Ko ia ko te hatu mata i roto i te kupenga mo hoahoa ki te puoko o te tangata, he mamateThe men took with them in the net obsidian flakes to throw at the heads of the enemies and to kill them
12He oti te hatu mata, te hoki te tiamo ki runga, he too hakahou mai i te hatu mata ma poWhen their stones were exhausted, the warriors returned above and again took flakes of obsidian for another day
13He hakarivariva mo turu hakahou a po ki rolo ki te ana, ki te tangata tingaiThey shaped them for a return at night to the cave to kill the people
14He hoki te taua ki Ana-havea ai ka hoki no te vaka ki te ika tangata i te motuThe warriors returned to Ana-havea and the canoes set out for the bodies of the people on the islet
15Tae ko iti te tangata, te vie te poki, i te motu e too mai era ina he horau te oti maiThe men, women and children on the islet were becoming fewer and their number was being exhausted
16E toru ara o te vaka i te toohanga no mai ina he otiA third time the boat went to the islet and they had not finished killing them
17He hoki te taua ki tua ki Ana-te-ava-nuiThe warriors went back behind the cave Ana-te-ava-nui
18Pe tau turuhanga ana o te tiamo e hoahoa era hai hatu mataIt was the same lowering of the warriors who threw the obsidian flakes
19He mamate te tangata, te vie, te pokiMen, women, and children died
20E tangata verenga kore a ka hoa mai ki haho ana, tangata hiohio ka noho i roto i te anaThe weak people were pushed to the entrance of the cave, the strong ones remained in the interior of the cave
21Ana mee reherehe ka hoahoa ki haho, he oti te tingaingai i te tangata, i te vie, i te poki ku oti a to hahoThe weak people at the entrance were killed front outside, and they were men, women, and children
22He toe etoru te angahuru no toe, ku oti a to hahoThirty men were left, those near the outside were finished
23He hoki mai te taua ki Ana-haveaThe warriors went back to Ana-havea
24He too mai i te tangata i runga i te vaka, he hakamaomao mai i te tangata o raro o te eve o te motuThey took people on their canoes and they were exterminating those who were on the lower part of the islet
25Etahi-te-angahuru no te mee toeOnly ten men were left
26He oho mai a Oho-takatore mai toona hare, he tuu ki Ana-havea i mana ki te hora o te vaka tomo mai i runga te ika tangataOho-takatore came front his house, he went to Ana-havea to be there al the moment the canoes with lite dead bodies in them landed
27He hoahoa mai i te tangata mamate ki utaThey cast the corpses on the beach
28He kiki te tangata o runga o te vaka,The people in the canoe said:
29Ko Hanga-maihi-toke-rau, taau ika eraHere is the body of Hanga-maihi-tokerau
30He nonoi Oho-taka-tore:Oho-takatore asked:
31Maaku te ika ingoa rivariva ena ko Hanga-maihi-tokerauGive me the body wilh the beautiful name Hanga-maihi-tokerau
32He rangi mai Poie:Poie shouted:
33Ma au ana o te ika ingoa rivariva nei mo te topa, o tea he oti?For you it would not be a body with a beautiful name, why do you come when the daylight is over?
34He rori te teketeke o te hau a mua, he ea ki runga[Oho-takatore] turned the back of his circlet to the front and raised it
35He hoki, he iri a Oho-takatoreHe returned, Oho-takatore went back to the interior
36He ki te tangata ki a Poie-nuinui-a-Tuki:The people said to Poie-nuinui-a-Tuki:
37Ku roria te teketeke o te hau o Oho-takatore, ku paea te taua, ku rakerake a ia koeOho-takatore turned the back of his circlet to the front A bad fight for you is starting now
38He oho Oho-taketore, he tuu ki toona hare, he ki ki te vie:Oho-takatore went on, he arrived at his house and said to his wife:
39He tau vovo?Where is our daughter?
40He haka hoki te vie:The woman answered:
41Kai kakarao koe, e koro e, i ki ro mai ai i tau vovo ki au?Why, you the father, do you ask me for our daughter?
42Hoki o nei o tau vovo e noho nei, koe i ui ro mai aiIf our daughter were living here, you could ask me for her
43O tai era tau vovo e noho nei raua ko taana kenu"She lives on the beach with her husband"
44E ki era te vie ki te kenuSo spoke the woman to the husband
45He ki hakahou Oho-takatore:Oho-takatore said again:
46Karangi koe ki tau vovoCall our daughter
47He rangi te matua tamahahine ki taana pokiThe mother called her child
48E vovo e, ka iri mai koe ki ki atu tau tangata neiMy daughter, come up to speak with this man
49He iri mai te poki, he oho mai, he tuu ki mua ki te hareThe daughter came up and arrived in front of the house
50He ki te matua tamaaroa ki te poki:The father said to his child:
51E vovo e, e manau no a ho te hunonga ki toona mata o nga poki o Hotu-iti?My daughter, is my son-in-law [Moa] thinking of his tribe of the children of Hotu-iti?
52He hakahoki te poki ki te matua:The daughter answered to her father:
53Kai ka kara o koe, e koro e, i ui ro mai a koe ki a auWhy are you asking me such questions, father?
54Hoki e haaki ro mai te hunonga i te manau mo te mata o nga poki o Hotu-iti?"Does your son-in-law reveal his throughts about the people of Hotu-iti?"
55He ki hakahou te matua tamaaroa ko Oho-takature:Oho-takatore, her father, said again:
56Ka turu ka ki e manau ia ki te mata o nga poki o Hotu-itiGo down and tell him to think of the tribes of Hotu-iti
57He taua te mee e ki era te mee e ki era te matua ki taana vovo mo nga poki o MiruHe told his daughter things to harm the people of Miru
58He turu tau poki eraThe daughter went down
59He hoki te taua ki haho ki te motuThe fight returns out to the islet
60Etahi tangata ho-nui o runga o te motu, ko Kainga te ingoaThere was a man of importance, called Kainga, on the islet
61Etahi hoki tangata ko Vaha te ingoa, he matatoa o MiruThere was also a man called Vaha, a warrior of the Miru
62E noho i haho i te motu etahi kona ana tiaki a Kainga, etahi ana ki a VahaAt a place on the island, Kainga was watching and Vaha was doing the same in a cave
63Ina he tangata toe ku oti a te vaai e Vaha ki runga ki te vaka ana te tingaiingai i te tangata e vaai era ki runga ki te vakaThere were no people left, they had been exterminated by Vaha who delivered them to the canoes after he had killed them
64E tiaki ana Vaha i te tangata o runga o te motuVaha was spying on the people on the islet
65E tiaki ana hoki Kainga ia Vaha o iri atu Vaha ki runga ki te motu o runga he nohoKainga spied on Vaha so that he wound stay below and not climb on the islet
66He tuu ki toona raa, he oho mai te poki a Kainga ko Huri-avai te ingoa, i te ahiahi po, i oho mai ai tau poki era i kau mai aiOne day the son of Kainga, named Huri-avai, came in the evening, swimming
67He tomo mai ki haho ki te motu o MarotiriHe landed on the islet Marotiri
68He haka rongo mai Kainga, ka ui Vaha:Kainga heard Vaha asking:
69Ko ai koe?Who are you?
70Koau ko Huri-avaiI am Huri-avai
71He ki a Vaha ki te poki:Vaha said to the child
72Ko au ko te toa o Huri-avaiI am the enemy of Huri-avai
73He tingai Vaha i te poki a KaingaVaha killed the son of Kainga
74Tau poki era ku ngaroa a ana te ingoa e Kainga o taana poki te kihanga o VahaKainga heard the name of his child when he was speaking to Vaha
75He too Vaha i tau poki era, he hoa ki haho ki te taiVaha took the child of Kainga [and] threw him into the sea
76He rere takoa a Vaha, he hakakau atuVaha dived also and swam with the body
77He turu mai a Kainga mai runga mai te motu, he mau takoa i te kakauKainga descended from the top of the island taking with him his obsidian spear
78He rere takoa, he kauHe also dived into the water and swam
79He oho, he tomo Kainga a RevapuKainga arrived and landed at Revapu
80He oho rae ki AininiHe arrived firest at Ainini
81He noho iraand stayed there
82He kau atu a Vaha raua ko te pokiVaha was still swimming with the child
83He tomo a VoroHe landed at Voro
84He amo, he iri, he ohoHe carried the body, he went up
85He manau Kainga:Kainga throught:
86A uta ho a Vaha ana oho ro ana oho mai a nei, he mate ia au, ana oho a uta ekore ravaa maiHe will go, maybe, to the interior But if he comes here, I shall kill him If he goes to the interior, I won't be able to catch him
87He noho KaingaKainga stayed there
88He ui ai Vaha, e oho no mai era, e amo no mai era i te poki tingai eraHe saw Vaha walking, carring on his shoulders the body of the child he had killed
89A Kainga i ka ui atuKainga was watching
90Ka huri mai, ka turu maiHe [Vaha] turned towards him, he approached
91He manau Kainga:Kainga thought,
92He mate koe ia auYou will be killed by me
93He oho mai a Vaha, he tuu mai ki tupuaki ki a Kainga:When Vaha came near, Kainga asked:
94He ui:
95Ko ai koe?Who are you?
96He ki mai a Vaha:Vaha answered:
97Ko Vaha ko te toa o Huri-avaiVaha, the enemy of Huri-avai
98He ki Kainga:Kainga said:
99E ko Kainga ko te toa o VahaI am Kainga, the enemy of Vaha
100He tingai Kainga ia VahaKainga killed Vaha
101He mate a VahaVaha died
102He too i te poki a KaingaKainga took his child
103He mau, he tangi, he hata i runga i te ahu itiiti ko Ainini te ingoaHe carried him, hie wept, and put him on small ahu called Ainini
104He hoki mai Kainga, he amo i te ika ia VahaKainga went back, he carried Vaha's body
105He oho, he tuu ki RevapuHe went and arrived at Revapu
106He rere hakahou ki haho ki te tai, he kauHe entered into the sea and swam
107He oho ararua ko te ika ko VahaHe arrived with the body of Vaha
108He tomo ki te motuHe landed on the island
109He amo, he iri, he eke, he iri, he oho ki te potu o te motu ira te tangata etoru-te-anga-huruHe carried the body, he went up and arrived on the top of the islet on which there were thirty men
110He vaai i te ika tangata, he horehore i te kiko, he tao ki te aro hainga, ki te aro kauhangaHe gave them the body, they cut the meat and they cooked it under their armpits and between their thighs
111He inaemae no, he too mai, he kai, he te ahi mo tunuhanga ina he ahi, ina he kona mo ka o te umu he kai no ai, peiraa i hatui ki te manga hainga no ki te manga kauhanga, he ka kai roa avaiThis meat was raw and they ate it thus because they had no fire for cooking and no space to make an earth oven, so they only heated the meat under their armpits and between their thighs and devoured it all
112He hoki mai a Moa, he keri i te kumara, i te uhi, he kato i te rau, he hahati i te toaMoa came back, he dug out sweet potatoes, yams, plucked sweet potato leaves and broke off some sugar cane
113He hoki, he tuu Moa ki te hareHe came back and arrived at his house
114He too mai i te hukahuka, he puhi i te umu, he ootu te umu, hr uru i te umu, he tao i te uhi, i te kumara, i te rauHe picked up firewood, lighted the earth oven, made it warm and spread out the stones of the oven, put in it yams, sweet potatoes, and leaves
115He puapua hai maea a runga a te uhi, a te kumara, he pua hai taueve, he pengopengo, he tanu hai ooneHe put stones and then grass on the yams and the sweet potatoes, covered the hole with grass and covered it with soil
116He oti, he oho ki roto ki te hare, he too mai i te kupenga, he haka-rivariva i te kupenga, viri, he hohora, he oti te hohora, he hakarivariva, he viri hakahou i te kupengaWhen he was through, he went into the house, he look a net, he mended it, unrolled it, spread it on the ground nicely, and rolled it up again
117He ahiahi moikoiko, he maoa i te umuWhen evening was darkening, his oven was cooked
118He too mai i te rau toa, he hohora, he papa i te kumara ki runga, i te uhi, i te rauHe took sugar cane leaves and spread them and heaped the sweet potatoes, the yams, and the leaves on them
119He hera te hai o tau popo kai eraHe wrapped into bundles the heap of food
120He too mai, he hakapa te kupenga, he amo, he iri i te po-hahaHe took the bundles, he put them together with the net, carrying them on his back, and set out when it was dark
121He iri, he oho, he tuu ki VaipuHe went, arrived at Vaipu
122He too i te kupenga, he hakarereHe took his net and left it there
123He amo hakahou, he oho mai, he tuu ki Hanga-o-honuHe threw his load on his shoulders again, he went and arrived at Hanga-o-honu
124He iri, he tuu ki MahatuaHe went on, arrived at Mahatua
125He iri, he oho, he tuu ki maunga ki Vai-hevaHe climbed and arrived at the hill of Vai-heva
126He hakarere i te popo etahi tumu niuHe laid the bundle near the trunk of niu tree
127He pao mai e varu tuke o te niu he too mai, he hakapa ki popoHe cut eight branches, he took them and put them with the bundle
128He amo, he oho, he tuu ki te tiamoHe threw it on his back, he went and arrived at the place where people were lowered
129I ka tuu atu ko te tangata e hauru roa i raro i te puWhen he arrived the people slept in the ditches
130He oho ka rua pu, he tangata toraro, he oho hakahou ka toru pu, peiraa, he oho hakahou ka ha pu, peiraa te tangata, he oho hakahou ka rima pu, he oho hakahou ka ono pu, he oho hakahou ka hitu pu, he oho hakahou ka varu pu, he tangata toraro e hauru roaHe went to the second hole, there were people in, he went to the third hole, it was the same, he went to fourth and it was the same, he went to the fifth, the sixth, the seventh and eighth and there were people sleeping in them
131E oho hakahou etoru tangata o te hihi o te opataThree men were on the edge of the cliff
132He turu ki raro ki raro ki te opata, erua hoki tangata tangata mounga ko te hauru ro anaHe descended the cliff and there were there two people, the last ones, who slept
133He turu, he topa, he ui:He went down and asked:
134He koruaWho are you?
135He hakahoki mai a roto a te ana:They answered from the interior of the cave:
136Ko ai koeWho are you?
137Ko au ko MoaI am Moa
138He rangi mai:They wept:
139Aue repa e, ka oho maiAlas, young man, come here
140He ki a Moa:Moa said:
141He mee o tangi vave mai anira o otea autDo not cry best I would be surprised by the dayligh
142Ka too atu te hai mai tooku ngao"Take the bundle from my back"
143He too, he eke a Moa, he oo ki roto ki te anaThey took it and Moa climbed into the cave
144He mataki i te popo, he tuhaa i te toaHe opened the bundle and distributed the sugar cane
145He ki Moa:Moa said:
146Mo hakavaivai i te haha ka kai te toaEat the sugar cane to make your mouths wet
147He tuhaa hakahou i te kumara, he tuhaa hakahou i te uhi, he tuhaa hakahou i te rauHe distributed the sweet potatoes, yams, and leaves
148He ki Moa:Moa said:
149He mee o kai vave e hoki au, ana kai ihoDo not eat yet as I am going back: then eat
150Heui Moa:Moa asked:
151He te ivi o Pere-rokiroki?Where are the bones of Pere-rokiroki?
152He ki mai kia Moa:They said to Moa:
153Ai raro eraHere below they are
154He ki Moa:Moa said:
155Ka turu, ka too maiGo down and bring them
156He turu, he too mai, he tuu maiThey went down, they took them and came back
157He titingi i te ivi rae, he hakaparehe, he rivariva, he hahau ki runga ki tau tuke niu era amo oho eraHe broke it into pieces first, shaped it, tied it on the end of a coconut branch he had taken with him when coming
158He here hiohio i runga i te tuke niuHe lashed the bone firmly on the coconut branch
159He ui hakahou Moa:Then Moa asked:
160I he te timo e noho nei?Where do the killers stay?
161He ki mai te tangata o roto o te ana ko Ana-te-ava-nui:The people of the cave Ana-te-ana-nui said:
162Na i te kona enaAt this place
163He too Moa i tau tuke niu era i runga te mangai ivi tangataMoa took the brabch of coconut thee to which the hook of human bone was fixed
164He pao e Moa ki runga, ki te kona noho era o te timoMoa seized something above the place where the warriors stood
165He hiohio, he ki:After having made his grip firm he said:
166Ka (o)ho mai, ka mau ananake, ana rangi:You come, seize it all and when they shout,
167'Ka haro au erunga e''Lift us up,'
168Ka ruruku mai, ka too te rua tuke ka hakarau, ka ruruku mai peira te toru, peira te ha, peira te rima, peira te ono, peira te hitu, peira te varuyou pull the net down, take another hook and do the same with two, three, four, five, six, seven, eight [hooks]
169Ava varu tuke ana hakahiohio, ka ruruku mai ana, topa mai a runga a te taura, korua ana iri atuCatch them with the eight hooks and pull down the net, lower it and go up
170Ata kahara korua ia au ana, ui korua ia au"You take care of my relatives and look after them"
171He tangi Moa, ku oti a te vananga, te hatu oira i hakaaroha ai ki te tangata onaAfter finishing his explanations Moa wept because he felt sorry for his people
172He oti te tangi, he ki:His weeping ended, he said:
173Ka noho korua!Farewel
174O ravaa au e te taua, he hoki au"I shall go back lest the war party will catch me"
175He hoki mai a Moa, he iri, he oho mai raro mai te opota, he tuu ki te ngangata era eruaMoa returned, he climbed from below the cliff and he arrived again where the two people were
176He tuu hakahou ki te ngangata era etoru e hauru no anaHe arrived again where three people were sleeping
177He ea ki runga, he tere, he oho mai ki Maunga Teatea, ki MahatuaWhen he reached the top, he fled, and went to Mount Teatea, to Mahatua
178He hipa ki te miritonu, he too mai, he mau ki te rimaHe looked for seaweed, and took some in his hand
179He oho, he tuu ki Vaipu, ki te kupenga, he too mai VaipuHe returned at Vaipo to his net to take from Vaipu
180He amo ki te ngao, he turu, he oho, he tuu ki te hareHe put it on his back, he went down and arrived at his house
181He moe ro ana te vieHis wife was still sleeping
182He hohora i te kupenga a runga a te hare, he hukihuki i te miritonu ki runga ki te kupenga ki ki ai te tangata mai tai iaHe spread the net on the house and spread the seaweed on it so that people would think he had come from the beach
183He uru ki roto ki te hare, he moe ararua ko te vie, he pangahaa, he hauru kai roa te hauruhangaHe entered his house, he stretched beside his wife, he fell asleep but his sleep was not long
184I vouro ai te karanga:A clamor sounded:
185Ku pae a taau taua, e tai eWar is on you O people of the shore
186He veveri hakahou a Moa, he araMoa woke with a start
187He ki te vie:His wife said:
188E ia koe o peahaThis is on account of you
189He ki Moa:Moa replied:
190Kai ma mai o nga kope a peahaI do not know, perhaps the men by themselves
191He ooteaThe day broke
192He turu te timo, he topa te timo ki te haha o te anaThe warriors went down to the mouth of the cave
193He hakarivariva te tangata o roto o te ana o Ana-te-ava-nuiThe people of the cave of Ana-te-ava-nui had made their preparations
194He pao i te tuke rae i runga, a te rua, te toru, te ha, te rimaThe hook of bone caught, the second, the third, the fourth, the fifth
195He ruruku mai te ono, te hituThe sixth caught, the seventh
196Ka ruruku ko ia te varuThe eighth also caught
197He topa mai te timo ki roto ki te ana o Ana-te-ava-nui, i roto i te kupenga te timo tangata o MiruThe warriors were dragged into the cave of Ana-te-ava-nui, within the net were the warriors of Miru
198He too e te tangata o roto o te ana o Ana-te-ava-nui, he tingai ararua timo, he hakarere i roto ana i te anaThe people within the cave of Ana-te-ava-nui drew in [the net], they killed the two warriors, and left them in the cave
199Hr eke ro ai te tangata o roto o te ana a runga ana a te taura, he tahutiThe people from within the cave climbed up by the rope, they fled
200He iri, he tuu ki tau tangata era eruaThey climbed up and reached the two men [above]
201He tingai, he tuu ki te tangata era etoru o te hihi o te opataThey killed them and reached those three men on the edge of the cliff
202He tingaiThey killed them
203He tuu ki te tangata o raro o te pu, he tingai e rima te angahuru a vavaru puThey came to the people in the hole, they killed fifty in the eight holes
204He tikea te tangata a Moa, ina kai tingai[When] they recognized the people of Moa, they did not kill them
205He rangi,They called out,
206Ka noho korua tumu o mate i te terehangaStay, do not tire your knees by running away
207He noho tau ngangata eraThose people remained
208He tingai i te tangata o Miru, te vie, te poki, he tingai tahiThey killed the people of Miru, the women, the children were killed alike
209He vae i te vie rivariva te tangata o roto o te ana o Ana-te-ava-nuiThe people from within the cave of Ana-te-ava-nui chose the good-looking women
210He vae koe i taau o te vieYou pick out for yourself from among the women
211He vae hoki au i taaku o te vie, ananake pehu mee ana"I also am selecting mine of the women, all are doing likewise"
212He tuu te taua ki te kona ko Te Hukinga-heruThey arrived at a place called Hukinga-heru
213He rangi ki haho ki te motu o Marotiri:They called over to the island of Morotiri:
214E haho e, ka rere taura ko te Pua-hauhau Kuravaana"Outside there, Pua-hauhau and Kuravaana [the two enemies] fell from the rope
215He hoki te taua o utaThe fighting returned to the interior
216He tingai i te tangata, i te vie, i te pokiThey killed the men, the woman, and the children
217He rere te mata-toa haho o te motu ki haho ki te taiThe warriors out on the islet jumped into the sea
218He kau, he oho, he tomo a Oma-mamamaThey swam to the shore where they landed in Oma-mamama
219He tingai i te tangataThey killed the men
220He tuu ki Ana-havea, he tingaiThey went to Ana-havea killing
221He tere a Poie-nuinui-a-tuki ananake toona nga tainaPoie-nuinui-a-tuki fled with all his brothers
222He tingai te tangata, he tutute ki a Poie ki Orohie Poie, ki ahu Puoko ko taua nui takoa;They killed the men, they pursued Poie to Orohie, to ahu Puoko, where all engaged in a big fight;
223ki Maio, ki Maunga Toatoa Poie ko taua nui takoa;to Maio, to Mount Toatoa went Poie, where much fighting look place;
224ki moai Anonga-nonga Poie, te taua takoa;to the statue Anonganonga went Poie, where fighting took place;
225ki Hanga-te-tenga Poie te taua nui takoa;to Hanga-te-tenga went Poie where fighting took place;
226ki Runga-vae, ki Ana-vaero, ki Oroi, ki Akahangato Runga-vae, to Ana-vaero, to Oroi, to Akahanga
227He iri a uta Poie, e iri takoa te taua ki te Rapa-tahi-aukaPoie fled to the interior, fighting took place at Rapa-tahi-auka
228Poie ki Haupuamea, Poie ki te Miro-oone, Poie ko taua nui takoaPoie [fled] to Haupua-mea Poie [fled] to Miro-oone where fighting took place
229He tute era te Hotu-iti ko Kainga, he rangi Kainga,The Hotu-iti [warrior] Kainga pursued [Poie] Kainga shouted,
230Ka noho ka hakarere mahaki mo te tau era, mo hakareka o tatouStop, leave that man for another time to make sport for us
231He hoki te taua ki te Revareva, ki Vai-tea, ki Ava-rangauka-atoroke-hauThe fighting returned to Revareva, to Vai-tea, to Ava-rangauka-atotore-hau
232Te taua a Kainga e tingai era i te tangata, i te vie, i te pokiThe fighting of Kainga killed the men, the woman, the children
233E vie rivariva ana ka hue mo vie mo rauaThe good-looking woman were spared as wives for themselves
234Ki Apui te taua a Kainga ki Maunga Opipi, ki AhuaThe war of Kainga went on to Apui, to Mount Opipi, to Ahua
235I ka tuu atu e hohoko ana te tangata ko Hua-karoa, ko Hua-kangori, etahi-te-angahuru te tangata pehu ingoa ana ananakeWhen he arrived, people named Hua-karoa and Hua-kangori, and ten people all bearing similar names were dancing
236E koa ana i te aoThey were joyous because of victory
237He oti Hotu-iti te Tupahotu, o Hotu-iti te mamate te ia rauaHotu-iti and Tupahotu were finished, Hotu-iti had been killed by them
238He ui mai a Hua-kangori ko te taua, he matakuHua-kangari saw the war party and was afraid
239He oho atu Kainga ananake ko toona tangataKainga and his warriors came
240He tingai i tau ngangata era e koa ana i to raua ao;They killed the people who were celebrating their victory
241ina kai koa hakahou tingaingai ana e KaingaThey did not rejoice again since Kainga killed them
242He piri mai te taua o roto o te ana o Ana-te-ava-nui ki a KaingaThe warriors from the cave Ana-te-ava-nui joined Kainga
243He hakapiri ararua taua ko roto ko te ana ko haho ko te motu e tingai era i te tangata, i te vie, i te nga pokiThe two war parties of the cave and of the island joined forces in killing ihe men, the women, and the children
244He oti tc tangata, ina he tangata toe ko Anakena no te kona i tae tingai ko Vaihu te potu o te painga eraThere were no more people left except in Anakena and from the place not attacked in Vaihu, the point on the other side
245Ku oti a Hotu-iti te tingai peiraa Hanga-o-honuThe Hotu-iti were exterminated as were Hanga-o-honu
246Ka tuu ro ki MahatuaThey reached Mahatua
247He hoki te taua a Ana-te-ava-nuiThe fight went back toward Ana-te-ava-nui
248He too i te tangata etahi ko Paoa-aurevera aana te ura, te ika, te toaThey captured a man named Paoa-aurevera his lobsters, fish, and sugar cane
249He too i tau ika era ko Paoa-aurevera, he amo, he hoki ki tua ki roto ki te ana, ki Ana-te-ava-nuiThey took the victim, Paoa-aurevera, they carried him, they returned to the other side to the cave, to Ana-te-ava-nui
250He puhi te umu, he tao i tau ika timo era i tau ika ko Paoa-aurevera, te toru ika i taoThey lit the oven, they cooked that enemy victim, that victim Paoa-aurevera, the third victim to be cooked
251He ootu, he maoa, he kaiThey baked, cooked, and ate
252He ata i te ana noho era o raua i roto i te ana tau ika era etoruThey carved images of those three victims in the caves in which they stayed
253He kai atu, he hoki te taua a Kainga ki Ana-haveaEnough for that, the fight of Kainga goes back to Ana-havea
254He tao takoa to raua o te tangata mo kaiThey also cooked their victims to eat them
255He ea mai te tangata o Ana-te-ava-nuiThe men of the cave Ana-te-ava-nui came out
256He noho i MahatuaThey stayed in Mahatua
257He oho te tangata, he too mai koe i taau vie, te kope era, te kope era hoki ananakeThe men came, every one took a woman for himself, the young men, all the young men
258He oho mai te tangata a KaingaThe men of Kainga came
259He noho i Potu-te-rangiThey stayed at Potu-te-rangi
260He too mai i to raua o te vie etahi-te-angahuru te vie kataki no tangata ararua paingaThe men of both parties each had ten women
261He matau toroto to te ana ko te Toki-heu, ko te Toki-punipini, ko te Toki-rengorengoThe valiant warriors in the cave were Toki-heu, Toki-punipuni, Toki-rengorengo
262He matau hoki to haho to te motu to Marotiri ko Ui, ko Katu, ko Mohani, ko te Hihi-o-pirato, ko te Vekeveke-o-piratoThe valiant warriors from the islet of Marotiri were Ui, Katu, Mohani, Hihi-o-pirato, Vekeveke-o-pirato
263He hakaai i te poki ararua paingaBoth bands procreated children
264He porekoreko te pokiChildren were born
265He hangai;They were nursed;
266he nunui ararua painga ko tua ko te ana, ko haho ko te motuthey grew up in the two bands, that of the cave and that of the islet
267Korokorohua te nga a poki, he hakamaa, he tau te taua tautanga te nga pokiWhen the children were grown up they were taught, the children were instructed in war
268He maa te tau o te tauaThey became experienced for the time of fighting
269He tuu ki toona tauThe time arrived
270E iri te taua ki a Poie mo ira i hakarere era i tau taua rae eraThe war party marched out against Poie who had been spared in the first war
271Iri te taua i te hora era o te poaThe warriors set out in the morning
272He tuu ki TuutapuThey arrived at Tuu-tapu
273He ui ia Poie i roto i te hare ina o rotoThey looked for Poie in his house but he was not within
274I tai i te ika tukuHe was net fishing in the sea
275Erua no mee o roto o te hare;Two things were in the house;
276he hungavai ana o Poie ararua ko taana uka
277Te hungavai o Poie-nuiuui-a-tuki ko Maikuku, hungavai rakerakethe father-in-law of Poie-nuinui-a-tuki was Maikuku, a bad father-in-law
278He ki Maikuku ki te mata-toa o Tupahotu:Maikuku said to the warriors of Tupahotu
279Ana hakaea au i tooku marengo ki haho, i tai Poie;If I show my bald head outside, Poie will be in the sea;
280ana tae hakaea ki haho i tooku marengo;if I do not show my bald head outside,
281ka maa no korua i roto i te hareyou will know that me is in the house
282He ea ta uka era a Maikuku he ohu:The daughter of Maikuku went out and shouted:
283E Poie-nuinui-a-tuki e, i mua ia koe taau taua hatupakiO Poie-nuinui-a-tuki, your enemies are upon you
284Hatupaki verevereu verevereu Matangi-a-tuu-tapu eThere are many, many men from the village Matangi-a-tuu-tapu
285He taua o taau e Maikuku rakerake e, mo Poie mo toou hunonga, ika nui o te Hakataha pei nui"Maikuku is your enemy, he is bad to Poie, to his son-in-law, the big fish [victim] of Hakataha"
286He oho te taua, he piri ki a PoieThe enemies went to meet Poie
287He tute ia Poie ki Hanga-roa, ki Apina-iti, ki Apina-nui, ki Hanga-piko, ki MataveriThey pursued Poie to Hanga-roa, to Apina-iti, to Apina-nui, to Hanga-piko, to Mataveri
288He rere ki haho ki te tai ananake ko te taina a Poie e kau, he oho ki te motu ko taua nui takoaAll the brothers of Poie jumped into the water and swam to the rocks, and all the enemies did the same
289He tomo Poie ki te motu ananake ko taana nga tainaPoie landed at the island with all his brothers
290He tuu takoa atu te tauaThe enemies arrived too
291He rere hakahou mai Poie ko taua nui takoaPoie jumped again into the water and all the enemy
292He tomo AtepuHe landed at Atepu
293He tere, he iri ki runga ko taua nui takoaHe fled, he went up and all the enemy [followed]
294He rava te taina rae, he rava karua, he rava ka toru, he rava ka haThe enemies caught the first brother, they caught the second, they caught the third, they caught the fought
295Etahi i ngaro ko Taku-hauuriOne called Taku-hauuri disappeared
296He too ia Poie, he mau, he iriThey took Poie, they held him, they took him with them
297He tangi Poie:Poie cried:
298Piri nui te toto e nga hoa e, piri nui tukaki nuiThe abundant blood of the brothers was mixed, it has been put together
299He ea ki runga ki Orongo ananake te tauaThe enemies went up to Orongo
300He hakapiri tahi te tauaOne came near the enemy
301He oho mai te poki:A child came:
302Ka vaai mai tau korohua ki a auGive me this old man
303He too Kainga, he avai ki tau poki era ia PoieKainga took him, he gave Poie to the child
304He too mai tau poki era ko Kirireva te ingoa o tau poki eraThat child took him Kirireva was the name of that child
305He too mai ia Poie, he kaka-maroaHe took Poie, he made him stand
306He too mai hai rau toa, he hai ahaho a te hakari o PoieHe took sugar-cane leaves, with them he wrapped the body of Poie
307He pengopengo te rau toa i runga i te hakariHe covered the body entirely with sugar-cane leaves
308He too mai tau poki era ko Kirireva i te ahi, he tutuora ia Poie hai ahiThe child Kirireva took fire, burned Poie alive
309He tipatipa te hakari i te ahi, e hu era te ahi, i te vera i te ahiHis body was shaking under the fire, the flames of the fire, the heat of fire
310He mate PoiePoie died
311He too tau poki eraKainga took the child, they went to eat
312He oho atu, he kai atu, he hoki te taua mai Orongo ki Mataveri, e kimi ana i te tangata, i te vie, i te poki toengaThe soldiers returned from Orongo to Mataveri searching for the men, woman, and children who were left
313Ki Hanga roa ki Vakapiko, ki Ana-o-hoka ira Oho-taka-tore ananake ko taana nga pokiThey passed to Hanga-roa, to Vakakipo, to Ana-o-hoka where lived Oho-takatore with all his children
314Ko toona tangata ina kai tingaiThey did not kill them
315He oho mai i Ahu-te-peu, ki Ohau, ki Maitakitemoa, ki Vai-mata, ki Ru-motu, ki Hanga-tavari ki Hangoteo, ki Motu-raunuku, ki Te Emu, ki Papa-te-kena, ki Motu Kau, ki Te Ava, ki Hanga-o-HiroThey came to Ahu-te-peu, to Ohau, to Maitakitemoa, to Vai-mata, to Ru-motu, to Hanga-tavari,to Hangoteo, to Motu-raunuku, to Te-Emu, to Papa-te-kena, to Motu Kau, to Te Ava, to Hanga-o-Hiro
316E tingai hakamaomao era ki Hiramoko, ki te Hare-titaaThey killed the people to the bay of Hira-moko and to Hare-titaa
317E too, oho eraThey plundered and they left