Rapa Nui Corpus

Home

Texts

Search

List of texts

The war between Tuu and Hotu-Iti. Part 1.

Alfred Métraux 1940 Ethnology of Easter Island, Bernice P. Bishop Museum bulletin, 160, Honolulu, p. 74-76

1Erua kope o Makita, o Rokeaua, he oho, he tu ki Hotu-iti, he tu ki te hare o Kainga i Hanga-nuiTwo young men, Makita and Rokeaua, went to Hotu-iti and arrived at the house of Kainga in Hanga-nui
2He uru ki roto ki te hare ararua kope, he hakaaroha ki a KaingaBoth young men entered the house and saluted Kainga
3He hakaaroha mai Kainga ki a Makita, ki a RokeauaKainga welcomed Makita and Rokeaua
4He rangi Kainga:Kainga said:
5Ka uru ki roto ki te hareCome into the house
6He uru Makita, Rokeaua, he nohoMakita and Rokeaua went in and stayed
7He momoe ararua nga io, he hauruThe two young men lay down and slept
8He ka Kainga i te umu, he tute mai i te moa, he tingai, he unu i te huhuru, he rara, he hakate i te kokoma, he tata i te kokoma, he hatui ki runga ki te maeaKainga lighted the oven, he took a fowl, killed it, plucked the feathers, singed the down, cleande the entrails, washed the entrails and roasted them upon the stones
9He oho te maanga hangai a Kainga, he mau i te kokoma ma Makita, ma RokeauaAn orphan adopted by Kainga took the entrails for Makita and Rokeaua
10He tuu ki roto ki te hare tau maanga hangai eraThe adopted orphan entered the house
11He vaai i te kokoma hatui ki a RokeauaHe gave the roasted entrails to Rokeaua
12He ui mai Rokeaua:Rokeaua asked:
13He aha te mee na?What is that?
14He hakahoki te maanga hangai a Kainga,The adopted orphan of Kainga answered:
15He kokoma moaThe chicken’s entrails
16He ki mai Rokeaua, etahi tangata e hauru ro(a) ana ko MakitaRokeaua spoke while the other man, Makita was sleeping
17He ki Rokeaua:Rokeaua said:
18Kaihanga maua mee, tae kai kokoma moa maua, mee kai kokoma tangata no mauaWe do not want it, we do not eat chicken entrails, we only eat human entrails
19He to hakahou tau maanga hangai era a Kainga i tau hai kokoma moa eraThe adopted orphan of Kainga returned with that chicken’s entrails
20He hoki, he ki ki a Kainga:Returned he said to Kainga,
21Pe nei e ki mai era mee tae kai kokoma moa rauasThis is what those said, they do not eat chicken entrail
22Mee kai kokoma tangata no te e ki mai era ki a au"The thing to eat is human entrails, is what they said to me"
23He ki KaingaKainga said,
24E ku mao a, ka iri, mahaki ka rangi, ka iri maiIt is good, go up and call [them] to come here
25He iri tau maanga hangai eraThe adopted orphan went up
26He ea ki runga he rangi:When he reached the top, he called:
27E maanga rakerake a Kainga, e ka iri koe, ka oho maiHey, you, the bad orphan of Kainga, come here
28He iri mai, he piri, he ki maanga rakerake a Kainga:He came and when they met, the bad orphan of Katnga said:
29Ka po tahi raa i rangi hakariva ro maiIt is the first time you called me to do some good
30He tangi:He began to cry:
31Ka moe mai te kainga tutae teatea i te mahore, aue te kainga e, ka moe mai raro te kainga tutae teatea i te mahoreHere is spread the land of the while excrements of the mahore fish Alas, the land, alas, here below spreads the land of the white excrements of the mahore
32Ko tangi ko iaHe cried
33He tuturu, he tuu ki mua ki te hare ki a KaingaHe went down and arrived at the front of Kainga's house
34He oho mai Kainga, he ki:Kainga came out and said:
35Ka moe koe ki raroYou stretch yourself here below
36He moe Kainga pokiKainga, the child, laid down
37He too mai Kainga matua, he tingai ia Kainga pokiKainga the father acted, he killed Kainga the child
38He mate, he too, he oho, he rata, he maitaki, he hakatee i te kokoma he hatui i te kokomaWhen [the child] was dead, he took his corpse, browned it, made it clean, cleaned the entrails and roasted the intestines
39He mau e tau maanga hangai era e Kainga, he vaai i te kokoma tangataThe other orphan raised by Kainga took in the human intestines
40He ui RokeauaRokeaua saw them,
41He hakaara Rokeaua ia Makita:Rokeaua woke Makita:
42Ka ara koe ki te taua kokoma kaiYou get up, we shall eat intestines
43He ara Makita:Makita got up:
44He Aha mee ena?What is that?
45He ki Rokeaua:Rokeaua said:
46He kokoma tangataThey are man's intestines
47He ea, he ea Makita, he ihi i te hare atuaMakita slipped out through a hole in the back of the house
48He iri, he tere mai, he mataku ku mate a te poki a KaingaHe ascended, he fled because the child of Kainga had been killed
49He ea takoa mai Rokeaua, e tere takoa maiRokeaua also rushed out and shouted
50He tikea e Kainga e te hoa poki he rangi:Kainga and his boy companion saw and shouted :
51He hoa korua i te umu hiva ia Pepe, te vaivai parangia Rano-aroiYou threw away the foreign food of Kainga The keel is in Pepe, the caulking material in Rano-aroi
52He too Kainga i taana poki, he hata i runga i te rango, e noho, he rangi ki toona tangata:Kainga took his child, he laid it on a stretcher and called his people:
53K(a) oho mai korua ki iri tatou ki te vaivai parangia, too mai ki te tino mo te vaka too maiLet us go up to get [material for] caulking and a keel for the boat
54He ki te tangata kia Kainga:The men answered
55Matu, ki iriLet us go up
56He iri mai ananake ko te tangata, he tuu ki Rano-aroi, he too i te vaivai parangiaAll the men went up to Rano-aroi and collected the caulking material
57He too i te tino mo te vakaThey also took a tree stump for the keel
58He amoamoThey carried it on their shoulders
59He hoki ananake ki mua ki te hare, he tuku i te vaka i kumi te vaka, e tarai i te tino, he hakamoe te tino, he hahau te miro o te vakaThey came back to the front of the house They built a large canoe They carved the long piece of wood, they laid down the keel, and tied the boards of the boat
60He tuku, he pae i kumi te vakaThey built it, the large boat was finished
61He popo te tangataThe people got into the boat
62He oho mai Rokeaua ararua ko Makita e opoRokeaua and Makita ran away
63He tetere te tangata, te vie, te poki ki haho ki te motuThe men, women, and children fled to the islands
64Ku maa a te tangata o Tuu i te vaka kumi o KaingaThe people of Tuu had heard of the long boat of Kainga
65Ko tetere a Anakena, a Kura, a Hango-teo, a Vai-mata, a Maitaki-te-moa, a Ohau, a Ahu-te-peu, a Motu-tautara, Ahu-kihi-rau-mea, Ahu-moko-piki, ananake te ahu o Tuu i oti tahi ro ai te tere ki te motuAll the people of Anakena, Kura, Hangoteo, Vai-mata, Maitaki-te-moa, Ohau, Ahu-te-peu, Motu-tautara, Ahu-kihi-rau-mea, Ahu-moko-piki, and of all the ahu of Tuu district fled, to the last one, to the islands
66He oho te vaka o Kainga, he tuu ki te motu, he mimiro kavarikarari, he hoki, te tuu ki te KauvaeThe boat of Kainga set out, and went to the island round which it sailed, then arrived at Kauvae
67He rangi Kainga:Kainga called:
68Ko oho mai te tangata ki nei ki ui atu auYou people come here, I want to ask you something
69He oho mai te tangata, he ui Kainga, he rangi:The people came, Kainga looked at them and shouted:
70Ina, inaNot here, not here
71He rangi hakahou Kainga:Kainga shouted again:
72E hia tangata toe?How many people are left?
73Erua no toeTwo remain
74He rangi Kainga:Kainga said:
75Ako raua a ararua, ka oho, ka unga maiThose two are the two Go and bring them
76He oho te tangata, he hakaunga mai mai roto mai te ana o Motu-nuiThe men went and took them from the cave of Motu-nui
77He ui Kainga, he tikea, he rangi:Kainga looked, recongized and said:
78Ka mau mai na ko raua araruaBring these two men over to me
79He oho mai a Makita a RokeauaMakita and Rokeaua came
80He too mai ki runga ki te vaka, he too Kainga mo tingaiThey were taken on the boat for Kainga to kill
81He ki:They said:
82Ina koe, e ko tingai vave ia maua ki tikea mai a Manavai-mariri, te kainga hina turu i te maikaDo not kill us, allow us to see the hole Manavai-mariri where our long floating hair became white from eating bananas
83He ki Kainga:Kainga said:
84Ka hahati te vaka, matuPaddle, let us go
85He oho te vaka, he tuu ki te IhuThe canoe arrived at Ihu
86He tikea a Manavai-maririThey saw Manavai-mariri
87He tangi Rokeaua:Rokeaua cried:
88Ka moe mae a Manavai-mariri te kainga hina turu i te maikaHere lies Manavai-mariri the country where my long floating hair became white from eating bananas
89He too mai Kainga, he puapua hai paoa, he mateKainga acted, struck him with a club [and] he died
90He oho te vaka, he tomo ki Hanga-nuiThe canoe went and landed at Hanga-nui
91He noho, he kai te tu umu, he ootu te umuThey stayed, they lighted an earth oven and heated the stones
92He rara i te ika ko RokeauaThey scorched the corpse of Rokeaua
93He oti te rara, he hakatee te kokoma, he hoa, he uru i te umu, he too mai te taueveAfter scorching, the entrails were cleaned; they put them into the oven, spread stones over them, and covered the oven with grass
94He tao ia Rokeaua, he ootu, he maoa, he tuhaa ki toona tangata o Tupahotu ananake i kai ai i tuhahai ki toona tangataThey cooked Rokeaua; when he was cooked Rokeaua; when he was cooked, they took him out and distributed [his meat] among his Tupahotu people and every one ate his share