Rapa Nui Corpus

Home

Texts

Search

List of texts

Hotu-Matua

Alfred Métraux 1940 Ethnology of Easter Island, Bernice P. Bishop Museum bulletin, 160, Honolulu, p. 58-60

1He hakaunga mai a Hotu-matua e ono tangata i runga i Te Oraora-miroHotu-matua sent six men on board The Living-wood
2He oho mai, he rarama i te kona mo noho o te arikiThey came, they surveyed the land as a home for the king
3He ki mai Hotu-matua:Hotu-matua had said:
4E ui te kona riva-riva oone mo noho o te arikiLook for a beautiful country with sand for the king to live on
5He oho mai tau nga io era i runga i Te Oraora-miroThose six young men came on The Living-wood
6He tomo a te motu Ki-nga-kope-tutu-vai-a-te-ToangaThey landed at the island Ki-nga-kope-tutu-vai-a-te-Toanga
7He rere, he oho mai, he tomo ki Te PuThey jumped off, they came on, they landed at Te Pu
8He iri, he oho, he ea ki OrongoThey climbed, they came, they reached Orongo
9He oho mai Orongo, he tuu ki te kona ko Ana-marikuruThey came on from Orongo, they arrived at the place named Ana-marikuru
10He tuu, he puke i te uhiThey stopped, they mounded the soil for yams
11He oti te puke i te uhi, he uru i te uhi[When] the yam mounds were finished, they planted the yams
12He oti te uru, he oho mai, he rarama[When] the planting was finished, they went on to inspect the land
13He ui ki te rano, he ki:They saw the crater, they said:
14Ko te Poko-uri-a-HaumakaIt is the Black-pit-of-Haumaka
15He oho mai, he tuu ki Te Manavai, he tuu ki Hangavaka-o-Tua-poiThey came on, they arrived at Te Manavai, they arrived at Hangavaka-o-Tuapoi
16He oho mai ki Oroi, ki AnavaeroThey came on to Oroi, to Anavaero
17He ui era ki Rungavae, ki Hanga-tetengaThey looked at Rungavae, at Hanga-tetenga
18He oho era a ono nga io ki Hanga-ikiri, ki Vai-moai, ki Hanga-mai-hiku, ki AtamaThose six young men came on to Hanga-ikiri, to Vai-moai, to Hanga-mai-hiku, to Atama
19He ui Atama, he ki:They looked at Atama [and] said:
20He niuhi tapa kai i motu Motero-hivaThere are sharks off the sharp point of the island Motero-hiva
21He oho hakahou ki Hanga-tuhataThey came on again to Hanga-tuhata
22He oho hakahou ki Oone-teaThey came on again to Oone-tea
23He ki:They observed,
24Ira i te kona mo te ariki mo nohoThere is the land for the king to live on
25He ki mai tetahi nga io era:One of those six young men said:
26"Ina kona rakerake""No, it is a bad land"
27Matu ki kimi, ki oho"Let us search, let us go"
28He oho ki Anahavea, ki Tonga-riki, ki Hanga-nui, ki Te Hakarava, ki Potu-te-rangi-te-hukingaheru, ki Ana-te-ava-nui, ki ahu Rikiriki, ki Kavakava-kioe, ki Kiriroa, ki Te Haha-o-te-kauae, ki Maunga Parehe, ki Vai-mahaki, ki Kohau-hati, ki MahatuaThey came to Ana-havea, to Tonga-riki, to Hanga-nui, to Te Hakarava, to Potu-te-rangi-te-hukingaheru, to Ana-te-ava-nui, to the ahu Rikiriki, to Kavakava-kioe, to Kiriroa, to Te Hahao-te-kauae, to Mount Parehe, to Vai-mahaki, to Kohau-hati, to Mahatua,
29He ui mai ki te oone o TaharoaThey saw the sand of Taharoa
30He ki hakahou:One said again:
31Ira ai te kona mo noho o te arikiHere is the land for the king to stay,
32He ki:They said:
33Kona tae rivaThe land is no good
34He oho hakahou mai ki Mauku-roa, ki Ngarau-hiva, ki Vai-mangeo, ki Hatu-o-puna, ki Hanga-o-miti, ki Hanga-o-honu, ki Hanga-ko-uri, ki Punapau, ki Puna-reretakea, ki Punga-ahoa, ki Hanga-kihikihiThey came on again to Mauku-roa, to Ngarau-hiva, to Vai-mangeo, to Hatu-o-puna, to Hanga-o-miti, to Hanga-o-honu, to Hanga-ko-uri, to Punapau, to Puna-rere-takea, to Punga-ahoa, to Hanga-kihikihi
35He tikea hakahou te oone o OvaheThey saw again the sand of Ovahe
36He ki:They said:
37I te kona mo te arikiHere is the country for the king
38He ki hakahou mai tau tetahi nga io era:One of the young men said again:
39InaNo
40He ui hakahou, he vari, he oho, he tikea Anakena, he ki:They looked again, they turned the point [of Kouo], they came, they saw Anakena, they said:
41Inei te ariki ana noho kona rivarivaHere the king will live in a fine place
42He tikea te honu i runga i te oone, he moe roaThey saw a turtle on the sand, it was asleep
43He oho mai tau nga io era a ono, he tuu ki tau honu era, he aaru, he pua mai te honu hai kapeu, he mate etahiThose six young men came on, they arrived at the turtle, they seized it, the turtle struck with its flipper, one was wounded
44He tupatupa, he tere atu te honu, he tupatupa mai i tau honu tangataThey carried, the turtle escaped, they carried a man instead of a turtle
45He oo ki roto ki te ana, ki Ihu-arero, te ingoa o te anaThey entered a cave, Ihu-arero is the name of the cave
46He hakamoe i roto i te anaThey laid down [the wounded man] in the cave
47He noho e rima, he tiaki katahi raa, karua raa, katoru raaThe five stayed, they kept watch one day, two days, three days
48He ngongorovaa tetahi nga io, he ki:One of the young men became bored, he said:
49Pehe korua ki oho ro tatou ka hakarere atu te mee na?How would you that we go on and leave this person?
50He too mai i te pipihereko;They made cairns;
51he hakatuutuu i te haha o te anathey set them up at the mouth of the cave
52He ki te pipi-hereko, a ririma pipi-hereko:They said to the cairns, to the five cairns:
53"Ana ui mai te kope era, ka rere te korua reo a ririma korua"If the young man asks you questions, tell [him] lies you five
54Ana ui hakahou, mai ai te korua reo ka ki rua no"If he asks you questions again, tell [him] only lies"
55He hakarere, he ea mai, he oho roa avai tau nga io eraThey left him, they came out, they went away these young men
56He tuu ki Rapanga-rei, a Ira, a Raparenga, a Kuukuu, a Ringiringi, a Tavatava-ahu-atavaThey arrived at Rapanga-rei, Ira, Raparenga, Kuukuu, Ringiringi, Tavatava-ahu-atava
57He oho, he tuu ki MataveriThey went on, they arrived at Mataveri
58He piri hakahou mai etahi kope pirivaenga no maiThey met a young man in the middle of their way
59He rite hakahou e onoAgain they were six
60He iri, he tuu ki tau uhi eraThey ascended and arrived at the yams
61He ku roroa hakahou e te mauku, ku riku ana, ku tupu hakahou ana te maukuThe grass was high again, it was full of weeds, the grass had grown again
62He ki hakahou tau nga io era:Those young men again said:
63Kainga kino, kahukahu o hera (he ra)Bad land, covered with weeds there [?]
64He oho, he tuu ki Orongo, he ui ko te vaka o Hotu-matuaThey left, they arrived at Orongo, they saw the canoe of Hotu-matua
65Erua vaka, o Tuu-ko-ihu te ruaThere were two canoes, the second one was that of Tuu-ko-ihu
66He ui mai a Hotu-matua:Hotu-matua asked:
67Pehea uta te kainga ena?How is the interior of that land?
68He rangi atu tau nga io era:Those young men answered:
69Kainga kino, kahukahu o he ra, mai te unu, mai te unu, mai te vere, mai te vereThe land is bad, there are too many weeds [?], if it is cleaned it would be cleaned, if it is weeded, it would be weeded
70He rangi hakahou mai Hotu-matua:Hotu-matua shouted again:
71Kainga kino hoki;It is a bad land;
72tai papaku, ka rivariva;when the tide is low, it is good;
73tai ua ka okookowhen the tide is high, it is covered
74He ki tetahi nga io era:One of the young men said:
75Mo he ra koe i rangi ai kia Hotu-matua oira ka rangi ro mai Hotu-matua i te vananga rakerake mo tatouWhy did you shout that bad news to Hotu-matua, because of that Hotu-matua will plan something bad for us
76He oho te vaka o Hotu-matua a te rara mataou, he oho hoki te vaka o Tuu-ko-ihu te rara mauiThe canoe of Hotu-matua went to the left, the canoe of Tuu-ko-ihu went to the right
77He oho mai te vaka ou, Hotu-matua eYour canoe comes, o Hotu-matua
78He tuu mai ki Vai-mahaki o haho, he ui mai ki te vaka o Tuu-ko-ihu ka tu ki Veronga-te-toremo tupuaki ana mo tomo ki Anakena[Hotu-matua] arrived outside of the headland of Vai-mahaki, he saw the canoe of Tuu-ko-ihu arriving at Veronga-te-toremo about to land at Anakena
79He ki mai te reo o Hotu-matua mai runga mai toona vaka ki te vaka o Tuu-ko-ihu:The voice of Hotu-matua cried from his canoe to the boat of Tuu-ko-ihu:
80Ka hakamau te konekone, ka hakamau te konekoneStay your paddles, stay your paddles
81He oho mai tau vaka era o Hotu-matua, he tomo rae ki HiramokoThe canoe of Hotu-matua came on [and] landed first at Hiramoko
82E tomo ana, he poreko ro ana te poki ko Tuu-ma-hekeAs it was landing, there was born the child Tuu-ma-heke
83He oho rua mai te vaka o Tuu-ko-ihu, he tomo rua a Hanga-o-hioThe boat of Tuu-ko-ihu also came on, [and] landed also at Hanga-o-hio
84He poreko ko Ava-reipua, tamahahineThere was born Ava-reipua, a girl
85He oho atu te rongo a Hotu-matua ki a Tuu-ko-ihu mo nanangi o te pito mo hakahiti i te ata o te ariki o Tuu-mahekeThe messenger of Hotu-matua went to Tuu-ko-ihu to have him cut the navel cord and produce a charm for the prince, Tuu-ma-heke
86He oho mai a Tuu-ko-ihuTuu-ko-ihu came
87He hakahiti, he oho mai i te ata o te ariki he tuu ki runga ki te ariki ki a Tuu-mahekeHe conducted the ritual and the halo of royalty surmounted the prince, Tuu-ma-heke
88He hahau i te pitoHe tied the navel cord
89He oho mai te tangata, he nanangi i te pitoThe man came, he bit off the cord
90He hoki Tuu-ko-ihu, he hahau i te pito o te ariki tama-hahine ko Ava-reipuaTuu-ko-ihu returned, he tied the navel cord of the chiefess, Ava-reipua
91He nanangi, he otiHe bit it, he finished
92He tomo te tangata, he rotu, he nohoThe people landed, they gathered, they stayed
93He tomo rua te tangata o Hotu-matua, he noho i Hira-mokoThe people of Hotu-matua also landed, [and] stayed at Hira-moko
94He oho mai irunga i te vaka te tangata, te moa, te kuri, te kekeipu, te paihenga, te huri maika, te mahute, te hauhau, te ti, te toro-miro, te marikuru, te makoi, te naunau, te ipu, te uhi, maika pukapuka, maika korotea, maika hihi, maika onahoa, maika pahuThere came on the canoe the man, the fowl, the cat, the turtle, the dog, the banana plant, the paper mulberry, the hibiscus, the ti, the toro-miro, the makoi, the sandalwood, the gourd, the yam, pukapuka banana, korotea banana, hihi banana, onahoa banana, pahu banana
95Ka rau, ka rau te tangata, te mahingo, ku oho ro mai ai ki te kainga i runga i te vakaHundreds and hundreds were the people, the mahingo [?] who came to the land on the canoe