Rapa Nui Corpus

Home

Texts

Search

List of texts

[Text 2]

Alfred Métraux 1937 The Kings of Easter Island // The Journal of Polynesian Society, 46(2) p. 46-47

1He iri mai Tangaroa raua tōna taina i te po, he amo mai i te kupenga-viri mo te ika mo tuku i HangatēTangaroa and his brother walked to the beach one night. He was carrying the net kupenga-viri to catch fish at Hangatē
2He tū i Hangatē he tuku, he ravā te ika, he oho ki Huareva, ki AkahangaHe arrived at Hangatē, he fished and caught some fish, he went to Huareva and to Akahanga
3I Ana-vaero he tikera te uha etahi i runga i te maeaAt Ana-vaero he saw a hen on a stone
4He oho te rima, he tō mai i tau uha era mai runga mai te tau, he mau, he oho, he tū ki Hanga-nuiHe extended his hand, took the hen from its roost, carried it, went away and came to Hanga-nui
5Ku moe ana Tangaroa i tau uha era i Ana-vaero i moe ro aiTangaroa copulated with this hen in Ana-vaero
6He mau, he oho mai, he tū ki Hanga-nui te hanga moungaHe took the hen, he set out walking and arrived at Hanga-nui, at the end of the bay
7E uru vai i te ikaHe entered the water to catch fish
8He tomo ararua ko te tangata taina ki uta, he oho ki te Vai-mangaro, he hohapuThe two brothers came back to the beach and they went to Vaimangaro where they bathed
9He tō Tangaroa, he tingai ki tau uha era, he umu, he hakatē i tau uha era i roto i te taheta; he noho te kokoma, te hatatuTangaroa took the hen, killed it, plucked it, put it into a basin, in which the stomach of the fowl remained
10He amo te ika, etahi amo i kupenga, he oho he hoki araruaOne carried fish, the other the fishing-net, both left and went back
11He tū ki Tū-tapu a TangaroaTangaroa arrived at Tū-tapu
12He nohoThey stayed there
13He turu te nuahine etahi mai te Hakarava ki te vai ūtu mai Hanga-nui mai raro mai te punaAn old woman from Hakarava went down to Hanga-nui to draw water out of a well
14I ka tū atu ko te poki e tangi no ana i roto te taheta, tau poki era he tangi era mai roto mai te hatatu moaWhen she arrived the child was crying in the basin from within the stomach of the hen
15He oho atu tau nuahine era, he ūtu mai i tāna vai irae, he hoki mai, he tō tau poki era, he hapai, he iri, he ō ki roto ki te hare, he tunu maea vera, haka hopu i te poki hai vai vera, he maitaki, he hakamoe te nuahine, he kimi te nuahine hai vie u, he pavā mo haka-omoomo o tau poki eraThe old woman went and first drew water out of the well, then she carried him in her arms, entered her house, heated stones, washed the child with hot water, made him clean, put him in bed, went looking for someone to suckle the baby
16He nape te ingoa ko Tu-ki-haka-he-vari te ingoa o te poki eraShe gave him the name of Tu-ki-haka-he-vari (curled-up-as-a-chicken-in-an-egg)
17He nape te ingoa ko Tu-ki-haka-he-vari te ingoa o te poki era[She gave him the name of Tu-ki-haka-he-vari (curled-up-as-a-chicken-in-an-egg)]
18He hangai, he nuinui, he noho i te HakaravaShe bred him, he grew up and stayed at Hakarava
19He ui ki te nuahine:He asked the old woman:
20“He tōku matua?”“Where is my father?”
21He ki te nuahine:The old woman said:
22“Ina ōu matua”“You have no father”
23He mou tau kope eraThe boy remained silent
24He tū hakaou tōna, he ui hakaou tau poki era:One day the boy asked:
25“He tōku matua?”“Where is my father?”
26He ki tau nuahine era:The old woman said:
27“Ai te rangi e uri mai era”“There where there is a dark cloud”
28He noho, he ki ki te tangata, he rangi:He stayed, he said to the people, he shouted:
29“Ka anga te rango mo tō i au mo oho kia Tū”“Make a litter for me to go to Tū”
30He anga te rango e te tangataThe men made a litter
31Erua vie roau ia Tu-ki-haka-he-vari ko te nga mē rakerake, Aarapoto, o raua a Tu-ki-haka-he-vari te roauTwo ugly women called Aarapoto were attending him
32He noho era, he oti te rangoThey waited until the litter was finished
33He tangi Tu-ki-haka-he-vari mo tau nuahine hangai era ia iaTu-ki-haka-he-vari cried for the old woman who raised him
34He tehe mai te tangata, te vie, he tō ia Tu-ki-haka-he-vari, he oho kia Tū, ki tōna kona, he tupa, he oho te rango e te tangata, e te vieMen and women flocked to the place, they took Tu-ki-haka-he-vari, they walked toward Tū, to his place, men and women were carrying his letter
35He oho era tangata, hoki mai te mamateThe men who went with him died when they returned
36He oho era ko tangata ko ia he mamate era i te ara, he oho era, he mana o te ariki o Tu-ki-haka-he-variThe people who went with him died on the way because of the mana of the king, Tu-ki-haka-he-vari
37He mana o te ariki o Tu-ki-haka-he-variIt was the mana of king Tu-ki-haka-he-vari
38He tū kia Pare ki tōna kona, he noho ia Pare, he rangi mai ki te nga mē rakerake, Aarapotu:He arrived at Pare, his place, he remained there. He shouted to the two bad-looking girls, Aarapotu:
39“Ka hoki te nga mē rakerake Aarapotu hakaoneone mata o Tu-ki-haka-he-vari, o te ariki”“Turn back you bad-looking people, you are making dust for the eyes of Tu-ki-haka-he-vari, the king”
40He rangi era te ariki a Tu-ki-haka-he-vari ki tau nga mē era AarapotuSo shouted the king to the bad-looking girls Aarapotu
41He hoki te tangata ko Hotu-iti, he noho te ariki Tu-ki-haka-he-vari i tōna kona, e hoki te tangata o Hotu-iti ki toraua konaThe men of Hotu-iti went back. The king, Tu-ki-haka-he-vari remained in his country, but the men of Hotu-iti went back to their country